O firmie

Jako założyciel i właściciel firmy „Euro-DACH” z przyjemnością przedstawiam Państwu moje niewielkie, lecz rzetelne Przedsiębiorstwo, pragnąc zaproponować skorzystanie z naszych usług i nawiązanie długoterminowej współpracy.

Firma rozpoczęła działalność w 1970 roku – przetrwała wiele okresów burzy i naporu by nie tylko istnieć na dynamicznie rozwijającym się rynku budownictwa lecz głównie po to, aby coraz pełniej i efektywniej zaspokajać rosnące potrzeby i wymagania naszych Klientów.

W minionych latach, realizując długą listę przedsięwzięć inwestycyjnych, pozyskaliśmy znaczne doświadczenie w wykonywaniu specjalistycznych robót polegających na projektowaniu i wykonawstwie konstrukcji i pokryć dachowych, wykonując także ekspertyzy dachów i opinie techniczne. Od początku swojego istnienia wykształciliśmy we własnych warsztatach wysoce wykwalifikowaną kadrę pracowniczą: czeladników, mistrzów a także pracownika o najwyższych kwalifikacjach technicznych potwierdzonych tytułem rzeczoznawcy.

Systematycznie wdrażamy nowe techniki i technologie stosowane w naszej branży a nasi Pracownicy coraz częściej odbywają szkolenia poza granicami kraju. W trakcie naszej praktyki zawodowej zrealizowaliśmy szereg specjalistycznych prac budowlanych włącznie z renowacją zabytków – głównie sztuki sakralnej.

Aktywnie reagując na potrzeby rynku stale poszukujemy nowych możliwości zastosowania sprawdzonych już materiałów, na bieżąco śledząc osiągnięcia najnowszych technologii. W swojej pracy nie wdrażamy bezkrytycznie nowinek technicznych.

Gwarantujemy państwu profesjonalizm w działaniu, najwyższą jakość wykonania oraz terminowe ukończenie atrakcyjnych cenowo usług. Potwierdzeniem rzetelności tych słów niech będzie rzesza naszych stałych Partnerów - źródło naszej satysfakcji i zadowolenia z dobrze wykonanej roboty. Od 2002 jesteśmy także wyróżniani tytułem Solidna Firma jako jeden z laureatów programu gospodarczo-konsumenckiego. W roku bieżącym również zostaliśmy wyróżnieni tym samym tytułem.
 

Serdecznie zapraszam do współpracy.

Józef Klimczuk - Właściciel firmy Euro-Dach